REGULAMIN KONKURSU
(zwany dalej jako: „Regulamin")

§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą "Konkurs-słodki powrót do szkoły". w dalszej części Regulaminu zwany będzie: „Konkursem".
 2. Organizatorem Konkursu, zwanym dalej „Organizatorem” jest firma Corpo Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Łodzi zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Numer KRS/NCR No.: 0000533332, REGON: 471299184, NIP: 7251088125, adres strony internetowej: http://corpo.biz.pl/ Rachunek bankowy: 20 1750 1093 0000 0000 1387 0942 BNP Paribas Bank Polska S.A.
 3. Konkurs będzie przeprowadzony wyłącznie w Internecie w serwisie społecznościowym „Facebook” (www.facebook.com).
 4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 09.08.2023 r. do 15.08.2023 do godziny 24:00.
 5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 2 [WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE]

 1. Uczestnikiem Konkursu, dalej zwanym „Uczestnikiem”, może być każda osoba fizyczna, która:
  • nie jest pracownikiem Organizatora, ani członkiem rodziny pracownika Organizatora,
  • jest osobą pełnoletnią.
 2. Wzięcie udziału w konkursie oznacza wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie odpowiedzi udzielonej w ramach Konkursu wraz z imieniem i nazwiskiem uczestnika Konkursu w komunikacji Organizatora w przypadku, gdy uczestnik został Zwycięzcą (jeśli pytanie konkursowe ma miejsce).

§ 3 [ZASADY KONKURSU]

 1. Na naszej stronie ukryliśmy "skarby" w postaci małych ikon związanych z powrotem do szkoły. Zadaniem Uczestnika jest znalezienie jak największej liczby tych ukrytych ikon. Każda znaleziona ikona zwiększa szanse na wygraną. Ikony zostały ukryte w opisach niektórych produktów z 4 serii BRAND 7MK: Miody dla Dzieci, Miodowy Gang, Miody z przyprawami oraz Seria kwiatowa.
  Aby wziąć udział w konkursie w komentarzu pod postem konkursowym na portalu Facebook należy podać ilość odnalezionych przez Uczestnika ikon konkursowych na naszej stronie oraz napisać, który konkretnie produkt, przypisany do której ikony zainteresował Uczestnika najbardziej. Przykład: Znalazłem 3 ikony, najbardziej zainteresował mnie miód z czarnuszką 400g (ikona lupy). 

 2. Będzie nam też bardzo miło jeśli:
  • polubicie naszą stronę 7 Miodowych Kontynentów na Facebooku,
  • udostępnicie post,
  • zaprosicie do zabawy swoich znajomych.

§ 4 [NAGRODA]

 1. Zwycięzcy zostaną wylosowani spośród Uczestników, którzy podali prawidłową ilość ikon lub ilość najbliższą prawidłowej. Zwycięzcy zostaną wylosowani przez komisję, składającą się z pracowników firmy 7 Miodowych Kontynentów. Nagrodą w Konkursie są trzy zestawy: plecak 7mk oraz 1 miód 400g z serii dziecięcej. 
 2. Konkurs przewiduje 3 zwycięzców, a każdy z nich może wygrać tylko jeden zestaw opisany w pkt. 1. 
 3. Zwycięzca zostanie ogłoszony w dniu 16.08.2023 r.
 4. Przekazanie nagrody nastąpi przesyłką kurierska.
 5. Organizator pokryje koszty wysyłki.

§ 5 [WARUNKI WYDANIA NAGRODY I DANE UCZESTNIKÓW KONKURSU]

 1. Warunkiem i w celu uzyskania nagrody konieczne jest podanie przez Uczestnika Konkursu, na wezwanie Organizatora prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego, oraz adresu e-mail. Wezwanie Organizatora do podania takich danych musi być złożone za pośrednictwem wiadomości prywatnej na portalu społecznościowym „Facebook”.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 6 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od pierwszego dnia okresu, o którym mowa w § 1 ust. 4 niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, w okresie trwania Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu jego opublikowania.

Ta strona używa plików cookie, aby zapewnić najlepsze doświadczenia na naszej stronie.